TVAndMovies

Ariel në “The Little Mermaid” dhe Barbie në “Toy Story” Filmat shprehen nga i njëjti aktor, dhe unë e pashë atë tronditëse


Jodie Benson: Ariel In The Little Mermaid & Barbie In The Toy Story 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.